Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

746. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, stran 2449.

  
Na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 46/18), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 16/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cene 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o določitvi cene 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 1-IVG-Pog/2020 z datumom november 2020.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
– Predračunska cena izvajanja storitve povezane s 24-urno dežurno pogrebno službo v Občini Ivančna Gorica znaša 150,29 EUR/pokojnika.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2021.
Št. 354-0005/2021-2
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost