Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

729. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delu izvedencev, stran 2437.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) izdaja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o delu izvedencev 
1. člen 
V Pravilniku o delu izvedencev (Uradni list RS, št. 30/96) se v 16. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Minister pristojen za invalidsko varstvo določi višino plačila za izvid in mnenje.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2021/9
Ljubljana, dne 2. marca 2021
EVA 2021-2611-0008
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost