Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

727. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, stran 2434.

  
Na podlagi sedmega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18), 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) ter za izvrševanje 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo 
1. člen 
V Uredbi o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18 in 191/20) se 11.a člen spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen 
(ohranitev obstoječih delovnih mest in socialni vidik investicije) 
Ne glede na peti odstavek 8. člena te uredbe se socialni vidik investicije presoja glede na:
– ohranitev obstoječih delovnih mest ali število novoustvarjenih delovnih mest,
– ohranitev obstoječih visokokvalificiranih delovnih mest ali število novoustvarjenih visokokvalificiranih delovnih mest in
– učinke investicije na skladni regionalni razvoj.«.
2. člen 
Za 11.b členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»11.c člen 
(pogoj za podaljšanje časa izpolnitve zaveze) 
(1) Pogoj za podaljšanje časa izpolnitve zaveze na podlagi 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) je:
a) upad čistih prihodkov od prodaje pri prejemniku spodbude v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 20 % glede na leto 2019, ali če je bil prejemnik spodbude ustanovljen v letu 2019, zmanjšanje povprečnega mesečnega čistega prihodka od prodaje pri prejemniku spodbude v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 20 % glede na povprečni mesečni čisti prihodek od prodaje v letu 2019, ali
b) izjemno negativno delovanje trga, ki je prizadelo širše območje ali panogo, v kateri prejemnik spodbude opravlja dejavnost. Za izjemno negativno delovanje trga se šteje, če:
– je območje upravne enote, v kateri prejemnik spodbude opravlja dejavnost, tako prizadeto, da se je na tem območju v letu 2020 ali prvem kvartalu leta 2021 povečala brezposelnost dve četrtletji zapored in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti ali višine čistih prihodkov od prodaje pri prejemniku spodbude, ali
– je prizadeti sektor ali dejavnost na ravni štirimestne številčne klasifikacije SKD, v katerem opravlja dejavnost prejemnik spodbude, ki se kaže v zmanjšanju proizvodnje ali zmanjšanju obsega prodaje v letu 2020 glede na leto 2019 ali v prvem kvartalu leta 2021 glede na prvi kvartal leta 2020, in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti ali višine čistih prihodkov od prodaje prejemnika spodbude.
(2) Zahteva investitorja in prejemnika spodbude za podaljšanje časa izpolnitve zaveze, predložena na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, mora vsebovati podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja, navedenega v točki a) ali točki b) prejšnjega odstavka.«.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(prenehanje uporabe) 
Novi 11.c člen uredbe se uporablja do 30. junija 2021.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-12/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-2130-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti