Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

722. Sklep o soglasju k imenovanju generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 2432.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 8. marca 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k imenovanju generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Državni zbor daje soglasje k imenovanju
dr. Tatjane MLAKAR za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dobo štirih let.
Št. 500-01/21-21/7
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EPA 1654-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost