Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

719. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1G), stran 2431.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 8. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1G)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) se v 3. členu pri članici Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo besedilo »Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3« nadomesti z besedilom »Sedež: Ljubljana, Trubarjeva cesta 3«.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »tem odlokom in«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Študijski programi univerze se uvrščajo v študijska področja v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ter v znanstvenoraziskovalno disciplino v skladu s klasifikacijo Frascati.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/21-1/9
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EPA 1619-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost