Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

677. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021, stran 2184.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20).
2. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občina Sevnica se v letu 2021 ne bo dolgoročno zadolžila.«
3. člen 
Na koncu četrtega odstavka 12. člena se za besedo »sveta« doda besedilo »do skupne višine 240.000,00 EUR«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2020
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost