Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

653. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode, stran 2088.

  
Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) ter 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode 
1. člen 
V Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11 in 96/20) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(knjižice in izkaznice reševalca iz vode ter potrdila o usposobljenosti) 
Knjižice reševalca iz vode, izkaznice reševalca iz vode in potrdila o usposobljenosti za reševanje iz vode, izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika ostanejo v veljavi ter se zamenjajo ob prvem ponovnem preizkusu usposobljenosti njihovih imetnikov ali na njihovo zahtevo.
4. člen 
(podaljšanje veljavnosti opravljenega preizkusa usposobljenosti) 
(1) Reševalcem iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih in osebam, usposobljenim za reševanje iz vode, ki jim je veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode potekla leta 2020 in je bila na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 96/20) podaljšana za eno leto od datuma poteka veljavnosti, se veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode podaljša še za tri mesece od prenehanja veljavnosti ukrepov, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki prepovedujejo izvajanje športne dejavnosti v bazenih.
(2) Reševalcem iz vode na divjih vodah, ki jim je veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode potekla leta 2020 in je bila na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 96/20) podaljšana za eno leto od datuma poteka veljavnosti, se veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode podaljša do prve izvedbe preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode po programu C od prenehanja veljavnosti ukrepov, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki začasno delno omejujejo gibanje ljudi in omejujejo oziroma prepovedujejo zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji. Datum prve izvedbe preizkusa usposobljenosti se objavi na spletni strani državne uprave.
(3) Reševalcem iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih in osebam, usposobljenim za reševanje iz vode, ki jim veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode poteče leta 2021 in zaradi ukrepov, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki prepovedujejo izvajanje športne dejavnosti v bazenih, ne morejo znova opravljati preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode, se veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode podaljša še za tri mesece od prenehanja veljavnosti teh ukrepov.
(4) Reševalcem iz vode na divjih vodah, ki jim veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode poteče leta 2021 in zaradi ukrepov, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki začasno delno omejujejo gibanje ljudi in omejujejo oziroma prepovedujejo zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji, ne morejo znova opraviti preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode, se veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode podaljša do prve izvedbe preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode po programu C. Datum prve izvedbe preizkusa usposobljenosti se objavi na spletni strani državne uprave.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2021-9
Ljubljana, dne 1. marca 2021
EVA 2021-1911-0002
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost