Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

651. Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 2083.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE) in 146. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B O 
Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17, 17/18 in 4/19) se v 11.a členu črta tretji odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-2550-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost