Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, stran 2076.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20) se v 5. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v odprti kategoriji kontrolirana cona (CTR) zunaj radija 5 km od referenčne točke letališča (ARP) na višini 50 m ali višje, razen za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju. Prepoved ne velja v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in pridobi soglasje izvajalca storitev služb zračnega prometa;«.
2. člen 
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo imetniki dovoljenj oziroma potrdil, izdanih na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16, 81/16 – popr. in 195/20), pri izvajanju letalske dejavnosti s sistemom brezpilotnega zrakoplova upoštevati geografska območja za posebno kategorijo, določena v skladu s 5. in 6. členom te uredbe, razen prve in druge alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe, ko morajo upoštevati geografska območja za odprto kategorijo.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek je imetnikom dovoljenj oziroma potrdil, izdanih na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16, 81/16 – popr. in 195/20), v geografskih območjih iz osme alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe izvajanje letalske dejavnosti s sistemom brezpilotnega zrakoplova dovoljeno v skladu s pridobljenimi pravicami iz teh dovoljenj oziroma potrdil.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-20/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-2430-0013
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti