Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

480. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 1528.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20,175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odredbi o začasnih ukrepih o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21 in 12/21 – popr.) se v 9. členu v tretjem odstavku:
‒ v 2. točki pred vejico doda besedilo »(ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih)«,
‒ na koncu 7. točke črta vejica,
‒ 8. točka črta.
2. člen 
V 12. členu se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »do 17. marca 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2021
Ljubljana, dne 16. februarja 2021
EVA 2021-2711-0012
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost