Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

479. Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 1527.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določa začasna ureditev posameznih prostorov izvajalcev bolnišnične dejavnosti, vključno z urgentnimi centri, vzgojno-izobraževalnimi in socialno varstvenimi zavodi, ki izvajajo dejavnost celodnevnega institucionalnega varstva oziroma celodnevne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti), glede na epidemiološki status obravnavanih pacientov in oskrbovancev.
2. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti določijo in uredijo prostore za obravnavo oseb, pri katerih je prisoten sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: siva cona), in prostore za obravnavo pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: rdeča cona).
(2) Siva cona se organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Zmogljivost sive cone se prilagaja glede na število oseb, ki so obravnavane pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
(3) Rdeča cona se lahko organizira na način kohortne osamitve (namestitve, ki dopušča obravnavo pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, znotraj iste sobe oziroma prostora). Prostori rdeče cone so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone. Zmogljivost rdeče cone se prilagaja glede na število pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2.
(4) Prostori sive in rdeče cone se uredijo tako, da se preprečuje tveganje prenosa virusa SARS-CoV-2, pri čemer se upoštevajo aktualne strokovne smernice s področja preprečevanja in obvladovanja okužb.
3. člen 
Socialno varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi, ki na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, za svoje oskrbovance zagotavljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo, v sivi in rdeči coni obravnavajo oskrbovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja.
4. člen 
Minister preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
5. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 142/20).
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 17. marca 2021.
Št. 0070-22/2021
Ljubljana, dne 15. februarja 2021
EVA 2021-2711-0018
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost