Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

90. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 144.

  
Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, ki obsega:
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13),
– Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 58/13),
– Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 24/14),
– Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 24/15),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 80/17),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 59/19),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/20).
Št. 007-0002/2015
Žirovnica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v Občini Žirovnica«, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.
3. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
150011
452
R2 Ajdna – R3 Moste
638
1.053
v
2.
150041
638
R3 – Breznica – R2 Vrba
452
1.267
v
3.
150061
452
Breg – Piškovica – Breg
634
3.406
v
2.742 – Bled
4.
348031
452
Lesce – Hraše – Rodine
638
640
v
1.680 – Radovljica
5.
349121
209
Radovljica – golf igrišče
parkirišče
264
v
520 – Radovljica
6.
150071
150010
Moste – jezero
jezero
1.443
v
v…vsa vozila
SKUPAJ:
8.073 m
4. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
650011
150060
Breg 66 – HŠ 125a
HŠ125a
393
v
1.1
650012
150060
Breg 81 – Breg 103
HŠ 103
92
v
2.
650013
150060
Breg 163 – Breg 166
HŠ 166
74
v
3.
650014
150060
Breg 161 – Breg 156
HŠ 156
71
v
4.
650015
150060
Breg 143 – Breg 146
HŠ 146
72
v
5.
650016
150060
Breg 135 – Breg 137
HŠ 137
48
v
6.
650017
150060
Breg 114 – Breg 117
HŠ 117
141
v
7.
650018
150060
Breg 114 – Breg 124
650010
80
v
8.
650021
150060
Breg 64 – Breg 88
HŠ 88
158
v
9.
650022
150060
Breg 59 – Breg 62
HŠ 62
123
v
10.
650023
150060
Breg 52 – Breg 55
HŠ 55
110
v
11.
650024
150060
Breg 45 – Breg 51
HŠ 51
141
v
12.
650025
150060
Breg 40 – AC – R2 Selo
452
989
v
13.
650026
150060
Breg 39 – Breg 35
HŠ 35
130
v
14.
650027
150060
Breg 26 – 24a
HŠ 24a
100
v
+9
15.
650028
150060
Breg 16 – Breg 12a
HŠ 12a
169
v
16.
650029
150060
Breg 18 – Breg 20b
HŠ 20b
116
v
16.1
650031
150060
Breg 4 – Breg 4i
HŠ 4i
115
v
17.
650032
652880
Križišce Ratibovec – 
Moste 78
HŠ 78
167
v
18.
650033
150070
odcep Valvazor – 
Zabreznica 74
HŠ 74
1.140
v
19.
650034
150070
Moste 65c – Moste 78a
HŠ 78a
445
v
20.
650035
150070
Moste 65a – 66b
HŠ 66b
218
v
21.
650036
150070
Križišče Lovski dom
HŠ 69a
174
v
22.
650037
150010
železniški most – Moste 57a
HŠ 57a
167
v
23.
650038
452
Iskra – Kavčke – HE Moste
HE Moste
274
v
24.
650039
150010
Moste 45 – Moste 48a
HŠ 48a
96
v
25.
650041
150010
Moste 11 – Moste 11o
HŠ 11o
188
v
26.
650042
650040
Moste 11o – Moste 11m
HŠ 11
27
v
27.
650043
150010
Moste 44 – podvoz R2 – nadvoz AC
150060
579
v
28.
650044
650060
Žirovnica 102a – 
Žirovnica 100c
HŠ 100c
84
v
29.
650045
650040
podvoz R2 – Matuhov most
HŠ 52
154
v
30.
650051
650040
Moste 17 – Moste 17d
HŠ 17d
67
v
31.
650052
650040
Moste 19d – Moste 19b
HŠ 19b
60
v
32.
650053
650040
Moste 20 – Moste 31a
650040
311
v
33.
650054
650040
Moste 19 – Moste 17g
HŠ 17g
251
v
34.
650055
650040
Moste 22 – Moste 25e
HŠ 25e
135
v
35.
650056
650040
Moste 24 – Moste 27b
650050
112
v
36.
650057
650040
Moste 28 – Moste 39
HŠ 39
92
v
37.
650059
150060
nadvoz AC – Moste 35
HŠ 35
295
v
38.
650061
638
Moste 1 – TVD Partizan
650060
251
v
39.
650062
452
R2 – železniški podvoz – R3
638
231
v
40.
650063
650060
TVD – Partizan – R2
452
497
v
41.
650064
452
R2 – odcep – Moste 33a
HŠ 33a
137
v
42.
650065
638
R3 – Žirovnica 102a
HŠ 102a
398
v
43.
650066
650060
Žirovnica 99a – 
Žirovnica – 108
HŠ 108
32
v
44.
650067
638
R3 – Žirovnica 107
HŠ 107
89
v
45.
650068
638
R3 – Žirovnica 113a
HŠ 113a
111
v
46.
650069
650060
Žirovnica 82 – R2
452
82
v
47.
650071
638
R3 – Žirovnica 35
HŠ 35
593
v
48.
650072
638
Znamenje R3 – Žirovnica 13
650070
183
v
49.
650073
650070
Žirovnica 52 – Žirovnica 45
HŠ 45
167
v
50.
650074
650070
Žirovnica 21 – Žirovnica 44a
HŠ 44a
334
v
51.
650075
638
Žirovnica 1 – Žirovnica 36
HŠ 36
91
v
52.
650076
650070
Žirovnica 21 – Žirovnica 27
HŠ 27
129
v
53.
650077
638
R3 – Selo 4c
HŠ 4c
119
v
+33
54.
650078
650070
Selo 5a – Selo 7b
HŠ 7b
104
v
55.
650079
638
R3 – Selo 3b
HŠ 3b
118
v
56.
65008
638
R3 – Selo 12f
HŠ 12f
119
v
57.
650082
638
R3 – Selo 16c – R2
452
678
v
57.1.
650083
638
R3 – OPPN Selo-jug
parc. 312/11
104
v
58.
650084
638
R3 – Selo 40
HŠ 40
106
v
59.
650085
638
R3 – Zabreznica 1d
HŠ 3c
71
v
60.
650086
638
R3 – Zabreznica 3c
HŠ 3c
145
v
61.
650087
638
R3 – Zabreznica 7d
HŠ 7d
152
v
62.
650088
638
R3 – Zabreznica 12d
HŠ 12d
123
v
63.
650089
638
OŠ ŽIROVNICA
80
v
64.
650091
638
R3 – Zabreznica 33
650090
732
v
65.
650092
638
R3 – Selo 22
650090
163
v
66.
650093
650090
Selo 32 – tenis dvorana
tenis
47
v
66.1.
650094
650090
Selo 30 – Selo 31a
HŠ 31a
37
v
67.
650095
638
R3 – Zabreznica 39
HŠ 39
425
v
68.
650101
638
Zabreznica 57 – 
Zabreznica 30
650090
301
v
69.
650103
650100
Zabreznica 58
HŠ 58
120
v
70.
650104
650100
Zabreznica 49a – 
Zabreznica 53a
HŠ 53a
98
v
71.
650105
650100
Zabreznica 44b – 
Zabreznica 50j
HŠ 50j
360
v
72.
650106
650100
Zabreznica 53e – 
Zabreznica 32
650110
67
v
73.
650107
650100
Zabreznica 50l – 
Zabreznica 44c
HŠ 44c
110
v
74.
650111
638
R3 Planika – Breznica 60
HŠ 60
406
v
75.
650112
650110
Breznica 37b – Breznica 36
650110
334
v
76.
650113
650110
Breznica 37a – Breznica 14a
650120
242
v
77.
650114
650110
Breznica 12a – Breznica 56a
HŠ 56a
195
v
78.
650115
650110
Breznica 38 – Breznica 41
HŠ 41
72
v
79.
650116
650110
Breznica 44 – Breznica 48
HŠ 48
56
v
80.
650117
650110
Breznica 52 – Breznica 49
HŠ 49
90
v
81.
650118
650110
Breznica 54 – Breznica 55
HŠ 55
41
v
82.
650119
650110
Breznica 32 – Breznica 60a
HŠ 60a
131
v
83.
650122
638
Breznica 6a – Breznica 26
638
1031
v
84.
650123
650120
Breznica 14a – Breznica 22
HŠ 22
141
v
85.
650124
638
R3 kapelica – Doslovče
650120
163
v
86.
650125
650120
Doslovče 12 – Doslovče 15
HŠ 15
71
v
87.
650126
650120
Doslovče 14 – Doslovče 16
HŠ 16
82
v
88.
650127
650120
Doslovče 18 – Doslovče 22
HŠ 22
39
v
89.
650128
650120
Doslovče 25 – Doslovče 25b
HŠ 25b
47
v
90.
650131
638
R3 transformator – 
Smokuč 1f
HŠ 1f
95
v
91.
650132
650130
Smokuč 22 – Smokuč 36 – Smokuč 33
650130
169
v
92.
650133
638
R3 – Smokuč 27 – 
Smokuč 31
HŠ 31
248
v
93.
650134
650130
Smokuč 27 – Smokuč 28
HŠ 28
89
v
94.
650135
638
Smokuč 41 – Smokuč 36
650130
69
v
94.1.
650136
650130
Smokuč 33 – Smokuč 34c
HŠ 34c
125
v
94.2
650137
650130
Smokuč (mimo HŠ 39)
650130
53
v
95.
650141
638
Smokuč 14 – cesarska
650250
621
v
96.
650142
650140
Smokuč 16a – Smokuč 19
HŠ 19
56
v
97.
650143
650140
Smokuč 17e – Smokuč 42b
HŠ 42b
176
v
98.
650144
650140
Smokuč 17e – Smokuč 42f
HŠ 42f
92
v
99.
650151
638
R3 – Smokuč 44a
HŠ 44a
112
v
100.
650152
638
R3 – Smokuč 52
HŠ 52
136
v
101.
650161
638
R3 Smokuč – Smokuč 109
HŠ 109
545
v
102.
650162
650160
Smokuč 55a – Smokuč 63
HŠ 63
165
v
103.
650163
650160
Smokuč 70 – Rodine 45
HŠ 45
443
v
104.
650171
650160
Rodine 36 – Rodine 27
650160
204
v
105.
650172
628
R3 – Rodine 32a
650170
180
v
106.
650173
650170
Rodine 19 – Rodine 76
HŠ 76
378
v
107.
650174
650170
Rodine 51 – Rodine 55
HŠ 55
127
v
108.
650175
638
R3 Rodine – Rodine 23b
HŠ 23b
413
v
109.
650176
650170
Rodine 22 – Rodine 60
HŠ 60
141
v
110.
650177
650160
Rodine 13 – Rodine 17e
HŠ 17e
66
v
111.
650181
150040
Vrba ekootok – Vrba 9 
650180
428
v
112.
650182
452
R2 Vrba – železniški prehod – Vrba 6
150040
641
v
113.
650183
650180
Vrba 8 – Vrba 25
HŠ 25
79
v
114.
650184
150040
Vrba 1 – cerkev Sv. Marka
Cerkev
62
v
115.
650185
650180
Vrba 15a – Vrba 16b
HŠ 16b
117
v
116.
650186
650180
Vrba 15 – Vrba 20
650180
83
v
117.
650187
650180
Vrba 17 – Vrba 18
HŠ 18
33
v
118.
650188
650180
Lipa – Vrba 26
650180
23
v
119.
650191
452
R3 Vrba – nadvoz AC – JP
650255
436
v
120.
650251
638
R3 mlekarna – križišče Blato
348030
2931
v
121.
650252
638
R3 AP Doslovče – 
Na Varžetih
650250
582
v
122.
650255
650190
Železniški prehod – golf igrišče – meja Radovljica
Meja Radovljica
1.390
v
123.
650257
348030
Rodine – Velike njive – Zapuže
348010
142
v
1.715 – Radovljica
124.
652881
452
Potoki
452
407
v
475 – Jesenice
125.
848931
348030
Hraše – Studenčice – 
Na Varžetih
650250
800
v
1.280 – Radovljica
126.
650301
150060
Obrtna cona I 
p.705/7
506
v
127.
650302
650301
Obrtna cona II
p.705/18
97
v
129.
650311
650030
Moste 65a – Moste 63a
HŠ 63a
41
v
130.
650312
650030
Moste 63 – Moste 63b
HŠ 63b
37
v
v…vsa vozila
SKUPAJ:
32.541 m
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13) vsebuje naslednje končne določbe:
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2013-25(507) z dne 17. 1. 2013.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 101/06) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 79/10).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 58/13) vsebuje naslednje končne določbe:
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2013-166(507), z dne 10. 6. 2013.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica – neuradno prečiščeno besedilo
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 24/14) vsebuje naslednje končne določbe:
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2014-70 z dne 18. 3. 2014.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 24/15) vsebuje naslednje končne določbe:
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-51(507) z dne 10. 3. 2015.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 80/17) vsebuje naslednje končne določbe:
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-232(507) z dne 12. 12. 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Obcini Žirovnica (Uradni list RS, št. 59/19) vsebuje naslednje končne določbe:
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-75 (507) z dne 3. 6. 2019.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/20) vsebuje naslednje končne določbe:
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020 (507) z dne 6. 4. 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti