Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

80. Odlok o spremembi Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod, stran 133.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljevanju ZLS) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 15. redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod
1. člen 
V Koncesijskem aktu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod (Uradni list, RS, št. 82/20, z dne 5. 6. 2020) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe realizacije projekta bo koncesionar potreboval zemljišče, parcelna št. 242/46, k. o. Gotovlje. Koncedent bo prenesel na koncesionarja stavbno pravico v obsegu, dogovorjenem s koncesijsko pogodbo za čas trajanja koncesijskega razmerja.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0015/2020
Žalec, dne 23. decembra 2020
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost