Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

77. Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica, stran 126.

  
Na podlagi 62. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13), 9. člena Zakona o financiranju občin ((Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D R E D B O 
o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica 
1. člen 
(1) S to odredbo se določajo parkirišča za avtodome (v nadaljevanju besedila: PZA) ter splošni in drugi pogoji za uporabo PZA.
(2) Ta odredba se pod istimi pogoji kot za avtodome uporablja tudi za počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom.
2. člen 
(1) Določijo se naslednja PZA:
a) PZA z oskrbo, na katerem je poleg parkiranja omogočena oskrba z električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma fekalij:
– pod Gradom Sevnica na delu parcel št. 936/1, 936/2 in 936/4, vse k.o. 1379 Sevnica;
– na delu parkirišča na Lisci pri Tončkovem domu na delu parcele št. 1351 k.o. 1361 Podgorje.
b) PZA brez oskrbe, na katerem je omogočeno samo parkiranje avtodomov:
– na delu javnega parkirišča pri Srednji šoli Sevnica na delu parcele št. 266/1 k.o. 1379 Sevnica.
(2) PZA se označijo s prometnimi znaki in obvestilom o pravilih ravnanja, ki veljajo na posameznem PZA.
3. člen 
(1) Parkiranje avtodomov na PZA je omejeno na največ 72 ur.
(2) Uporabniki PZA so dolžni čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listom papirja, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja, ter ga namestijo na dobro vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom vozila.
(3) Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem PZA ni dovoljeno.
4. člen 
(1) Plačilo oskrbe za parkiranje, dobavo in uporabo električne energije, vode in odvod odpadne vode in fekalij na PZA je določena po naslednjem ceniku:
Parkiranje
brezplačno
Dobava in oskrba z električno energijo 
0,50 EUR/1 kWh
Dobava in oskrba s pitno vodo 
0,10 EUR/10 l
Odvod odpadne vode in fekalij 
brezplačno
(2) Plačilo oskrbe uporabnik poravna na avtomatu za oskrbo, ki je nameščen na PZA.
(3) Plačilo oskrbe je prihodek proračuna Občine Sevnica.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3710-0076/2020
Sevnica, dne 24. decembra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost