Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

73. Sklep o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125, stran 115.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125, ki ga je izdelal ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, pod št. projekta J-11/2020, november 2020.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve se nanaša na individualno odstopanje od določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, 55/16, 24/19 in 39/19) (v nadaljevanju: OPN).
V okviru obravnavanega individualnega odstopanja se na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljišča s parc. št. 2527, 2481/6, 2409/2, 2405/2, vse k. o. Gorenja vas, dopusti odstopanje od dopustne velikosti stavb klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, na območjih z namensko rabo CDi, tako da se dopustijo tudi stavbe, večje od 400 m2.
Dopustno odstopanje se nanaša na prostorske izvedbene pogoje, ki so zapisani v tekstualnem delu OPN, in sicer v SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 55/16), v 107. členu (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih območjih centralnih dejavnosti), v drugem odstavku v preglednici s prostorskimi izvedbenimi pogoji za območja s podrobnejšo namensko rabo prostora »CDi«.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2014.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0011/2020-14
Ribnica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost