Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

72. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice, stran 114.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice 
1. člen 
V Pravilniku o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice (Uradni list RS, št. 24/19; v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni prva alinea drugega odstavka 11. člena tako, da se glasi:
»subvencija najemnine poslovnih prostorov v ožjem območju starega mestnega jedra Ribnica, in sicer imajo poslovni prostori dostop z ulice ter se nahajajo v pritličju in/ali prvem nadstropju stavb, ki so locirane neposredno ob naslednjih ulicah Ribnice, kakor je razvidno iz Priloge 1:«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019
Ribnica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost