Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

48. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021, stran 77.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021 
1. 
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev za njihovo delo.
2. 
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta za leto 2021 določi obseg sredstev v višini 90 € mesečno za posameznega člana.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
Št. 007-0003/2019
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost