Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

30. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj, stran 37.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj 
1. člen 
V Pravilniku o območjih in sedežih območnih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 38/13, 18/14 in 78/15) se v 5. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Policijska postaja Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, za območje naslednjih naselij:
Bičje, Blečji Vrh, Brezje pri Grosupljem, Bruhanja vas, Brvace, Cerovo, Cesta, Cikava, Četež pri Strugah, Čušperk, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Gabrje pri Ilovi Gori, Gajniče, Gatina, Gorenja vas pri Polici, Gornji Rogatec, Gradišče, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Huda Polica, Kolenča vas, Kompolje, Kožljevec, Lipa, Lobček, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas, Mala vas pri Grosupljem, Male Lipljene, Mali Konec, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Mlačevo, Medvedica, Paka, Paradišče, Pece, Peč, Plešivica pri Žalni, Podgora, Podgorica, Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podtabor, Polica, Ponikve, Ponova vas, Potiskavec, Praproče pri Grosupljem, Predole, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Rapljevo, Rožnik, Sad, Sela pri Šmarju, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Duplice, Škocjan, Šmarje Sap, Št. Jurij, Tisovec, Tlake, Troščine, Tržič, Udje, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Lipljene, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Mlačevo, Videm, Vino, Vodice, Vrbičje, Zagorica, Zagradec pri Grosupljem, Zdenska vas, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Žalna, Železnica;«.
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a Policijska postaja Ivančna Gorica, s sedežem v Ivančni Gorici, za območje občine Ivančna Gorica;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad, s sedežem v Ljubljani, za območje četrtne skupnosti Črnuče, Posavje in Bežigrad;«.
V 10. točki se črtata vejica za besedo »Moste« in besedilo »Polje, Sostro«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a Policijska postaja Ljubljana Polje, s sedežem v Ljubljani, za območje četrtne skupnosti Polje, četrtne skupnosti Sostro ter za območja naslednjih naselij: Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zaboršt pri Dolu, Zagorica pri Dolskem, Zajelše;«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2023. Do takrat se uporablja Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 38/13, 18/14 in 78/15).
Št. 007-558/2020/7
Ljubljana, dne 30. decembra 2020
EVA 2020-1711-0078
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost