Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

21. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav, stran 20.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1058 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/945 v zvezi z uvedbo dveh novih razredov sistemov brezpilotnega zrakoplova (UL L št. 232 z dne 20. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/945/EU) določata pristojna organa.
2. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ za izvajanje nalog priglasitvenega organa iz prvega odstavka 19. člena Uredbe 2019/945/EU je Ministrstvo za infrastrukturo.
(2) Pristojni organ za izvajanje nalog nadzora nad trgom in nadzora nad izdelki, ki vstopajo na trg Evropske unije, iz 35. člena Uredbe 2019/945/EU je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-74/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2430-0117
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost