Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

V P 741/2020 Os-3120/20, Stran 2260
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2020 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 741/2020-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina: parcela št. 1112/2 k.o. 1456 – Novo mesto, do celote in
– nepremičnina: posamezni del št. 33 v stavbi št. 305, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, do celote.
2. Tožena stranka: 1. Zhang Xiaofang, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto in 2. Liu Junfeng, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 741/2020-V z dne 15. 10. 2020, se v I. točki glasi:
»Do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku se:
prvi toženi stranki Zhang Xiaofang ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti nepremičnini:
– ID znak parcela 2457741, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1112/2, k.o. 1456 Novo mesto, na kateri se nahaja stanovanjska hiša in katere lastnica je Zhang Xiaofang,
– ID znak dela stavbe 5570112, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe, stavba 305, del stavbe 33, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, katere lastnica je Zhang Xiaofang, z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 23. 10. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2020

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti