Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

VL 35003/2020 Os-3108/20, Stran 2258
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Tomislavu Rajter, Ivanićgradska ulica 51, Ivanić-Grad, ki ga zastopa zak. zast. Molan Adam – odvetnik, Cesta krških žrtev 23, Krško, zaradi izterjave 1.485,44 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tomislavu Rajter, Ivanićgradska ulica 51, Ivanić-Grad, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Adam Molan, Cesta krških žrtev 23, Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2020

AAA Zlata odličnost