Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Ob-3105/20, Stran 2250
Na podlagi 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) Svet javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– pogoje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena ZLD-1.
Zaželeno je, da ima kandidat:
– izkušnje s področja lekarniške dejavnosti.
Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti ter program vodenja, delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (kopija diplome, kopija delovne knjižice oziroma potrdilo ZPIZ, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena ZLD-1) pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Celjske lekarne, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 60 dneh od dneva objave javnega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Svet javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 

AAA Zlata odličnost