Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

D 103/2019 Os-2156/20, Stran 1446
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Heleni Zadnik, roj. Ražem, nazadnje stanujoči na Kozjanah št. 32, ki je umrla dne 15. 12. 1931 na Kozjanah – stara 65 let, v zemljiški knjigi je vpisana kot Helena, roj. Ražem Zadnik, Kozjane, 6243 Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 3. 6. 2020 

AAA Zlata odličnost