Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Z 38/2018 Os-1095/19, Stran 1444
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Sava, zavarovalna družba d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, zoper dolžnico Romano Pavlinič, Franz Liszt gasse 4, Leibnitz, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Ksenija Zadravec, Partizanska cesta 3a, Lenart v Slovenskih goricah, zaradi izterjave 10.444,49 EUR s pp, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom Okrajnega sodišča v Lenartu, opr. št. Z 38/2018 z dne 11. 1. 2019, za začasno zastopnico dolžnici Romani Pavlinič, s prebivališčem Franz Liszt gasse 4, Leibnitz, Avstrija, postavilo odvetnico Ksenijo Zadravec, Partizanska cesta 3a, Lenart v Slovenskih goricah, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu 
dne 11. 1. 2019 

AAA Zlata odličnost