Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Št. 5443-6/2020/53 Ob-2374/20, Stran 1384
Popravek 
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju: javni razpis), z naslednjo vsebino:
Prvi stavek 4. poglavja javnega razpisa – »Obdobje in regija izvajanja« se popravi tako, da se glasi: »Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, so se lahko pričele izvajati s 13. 3. 2020 in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021.«.
Šesta alineja 14. poglavja javnega razpisa – »Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu«, ki se glasi »začetek izvajanja projekta z dnem izdaje sklepa o izboru« se izbriše.
Skladno z navedenim se popravi tudi razpisna dokumentacija javnega razpisa in priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost