Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Št. 4300-11/2018/623 Ob-2373/20, Stran 1383
Sprememba 
V Javnem razpisu »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Uradni list RS, št. 54/18 in 52/19), se v uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage, nadomesti navedba določbe:
– v trideseti alineji se na koncu besedila izbriše piko in doda besedilo: »ter spremembe Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/2, z dne 1. 7. 2020.«
V 6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje pogoje za kandidiranje, se spremeni prvi stavek osmega odstavka, tako da se glasi:
»Javni razpis predvideva dve odpiranji, in sicer eno v letu 2018 in eno v letu 2019.«
V 8. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, se v prvem stavku prvega odstavka spremeni navedba okvirne skupne višine sredstev, tako da se glasi: 1.579.144,99.
Briše se tretja alineja prvega odstavka 8. poglavja, ki navaja vrednosti sredstev za leto 2020.
V prvem odstavku 8. poglavja se spremenita tabeli, in sicer na način:
»
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
160077 Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – Z – EU udeležba
Zahod
80
230.702,00
333.192,35
563.894,35
160078 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – Z Slovenija – slovenska udeležba
Zahod
20
57.675,00
83.298,33
140.973,33
Skupaj
100
288.377,00
416.490,68
704.867,68
 
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
160075 Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – V – EU udeležba
Vzhod
80
286.247,00
413.174,65
699.421,65
160076 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – V Slovenija – slovenska udeležba
Vzhod
20
71.562,00
103.293,66
174.855,66
Skupaj
100
357.809,00
516.468,31
874.277,31
« 
V drugi vrstici petega odstavka 8. poglavja se briše besedilo: »na zadnjem v letu 2020 pa 1.601.779,37 €«
V 10. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se briše tretja alineja prvega odstavka.
Peti odstavek 10. poglavja javnega razpisa se briše.
V 12. poglavju. se v prvem odstavku za oklepajem doda besedilo »oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE)«.
V 14. poglavju, ki opredeljuje roke in načine prijave na javni razpis, se v drugi vrstici prvega odstavka briše besedilo: », rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo objavljen naknadno«.
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti