Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

IV D 1453/2018 Os-2151/20, Stran 1379
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ljudmili Smole, roj. 25. 5. 1930, umrla 20. 4. 2018, nazadnje stanujoča na naslovu Križna ulica 6, Ljubljana.
Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti samska. Dedičev I. dednega reda (zap. je bila samska, brez potomcev) in II. dednega reda (zap. mati je umrla pred njo, l. 1938, kot nezakonska hči z očetom ni imela stikov; bratov, sester, polbratov ni imela) ni. Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda (zapustničini dedi in babice, njihovi potomci oziroma zapustničini strici in tete ter bratranci in sestrične ...), predvsem sodišču niso znani vsi sorodniki po zap. materi, in sicer potomci zap. strica Toneta Smoleta, ki je umrl l. 1980, in bi naj, razen sodišču znanih potomcev, imel še hčerko Heleno Smole in sina Janeza Smoleta; ter potomci zap. tete Justi Vodnal (oziroma Podgornik), ki je umrla okrog l. 1994, sodišču je znano zgolj, da bi naj njena hčerka Marija Kovačič živela na Bledu. Sodišču prav tako niso znani nikakršni podatki o dedičih III. dednega po strani zap. očeta.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2020

AAA Zlata odličnost