Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

I 660/2019 Os-1341/20, Stran 1377
Okrajno sodišče na Ptuju je v izvršilni zadevi upnic: Diana Ošlaj, EMŠO 08005000505097, Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci in mld. Anja Ošlaj, EMŠO 2912009505101, Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, ki jo zastopa zakonita zastopnica – mati Petra Kovačec, Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, ki ju zastopa Helena Neudauer, odvetnica iz Ptuja, zoper dolžnika Roberta Ošlaj, nazadnje stanujoč Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave preživnine v višini 15.626,56 EUR, ki se pri tem sodišču vodi pod opr. št. I 660/2019, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Tomaža Aliča iz Ptuja.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št. I 660/2019 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka oziroma dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 3. 2. 2020

AAA Zlata odličnost