Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Z 49/2019 Os-2226/20, Stran 1377
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, Ministrstvo za finance, FURS, Ul. Gradnikove brigade 2, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, proti dolžniku Alojziju Kuljad, Opekarniška cesta 12E, Celje, sedaj neznanega bivališča, zunaj naroka dne 8. 6. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Kuljad Alojziju, Opekarniška cesta 12e, Celje, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Tinka Lipičar Cej, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, ki bo zastopala dolžnika v zadevi zavarovanja denarne terjatve, opr. št. Z 49/2019, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 6. 2020

AAA Zlata odličnost