Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

II N 101/2020 Os-1908/20, Stran 1377
Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni svétnici Tatjani Božović, v nepravdni zadevi predlagateljice Vesne Perović, EMŠO: 1711978505322, Staneta Severja 8, Maribor, ki jo zastopa mag. Andreja Dajčman, odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Mor Sow, EMŠO: 1211978501154, naslov po predlogu Grand Dakar 422, Dakar Senegal oziroma po CRP: Via Fanfulla Dalodi 55, Rim, Italija, zaradi dodelitve mld otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve preživnine in stikov, na podlagi določil 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1; sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu se kot začasnega zastopnika postavi odvetnika: Andrej Kac, Partizanska cesta 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2020

AAA Zlata odličnost