Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

3190 I 373/2020 Os-2158/20, Stran 1376
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., matična št. 5015731000, davčna št. 40870057, Savinjska cesta 11a, Trbovlje, ki ga zastopa Ostrožnik Sašo – odvetnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zoper dolžnika Matjaža Remenih, EMŠO 0811974500033, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 392,23 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2020

AAA Zlata odličnost