Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

0865 VL 113239/2018 Os-2081/20, Stran 1376
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti dolžnici Božici Vujatović, EMŠO 0201954105038, Preglov trg 6, Ljubljana, zaradi izterjave 64,17 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico dolžnici se postavi odv. mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2020

AAA Zlata odličnost