Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

III N 795/2019 Os-2050/20, Stran 1376
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici – svétnici Mojci Hribar, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Petkovškovo nabrežje 63 in Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, 2. Bojan Popović, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, 3. Matjaž Selko, Štepanjska cesta 20, Ljubljana, 4. Nataša Stevanović, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, 5. Nina Gunde Cimerman, Cesta na Brdo 59, Ljubljana, 6. Barbara Zobec, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, 7. Samo Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, 8. Anica Paska Sešek, Ferberjeva ulica 2, Ljubljana, ki jih vse zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, njega pa pooblaščenka Mira Božič, zoper nasprotne udeležence: 1. pok. Aleš Roman Weiss, Pleschnigweg 12, 1220 Wien, Avstrija, sedaj njegovi pravni nasledniki: Nada Weiss, Pleschnigweg 12, Wien, Avstrija, Sabina Weiss, Geblergasse 14/21, Wien, Avstrija, ki jo zastopa začasni zastopnik Dejan Marković, odvetnik v Ljubljani, Thomas Weiss, Breitenleer Strasse 217/14, Wien, Avstrija, ki ga zastopa začasni zastopnik Dejan Marković, odvetnik v Ljubljani, 2. Othmar Weiss, Klammweg 10, 9545 Radenthein, Avstrija, ki ga zastopa začasni zastopnik Dejan Marković, odvetnik v Ljubljani, 3. pok. Zoran Gorjan, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, sedaj njegova pravna naslednica: Mara Gorjan, Cankarjeva ulica 3, Kočevje, ob udeležbi zakonite udeleženke: pok. Marija Brigita Šorli Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, sedaj njen pravni naslednik: Samo Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljubljana, ki ga zastopa SPL, d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, njega pa pooblaščenka Mira Božič, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 19. 5. 2020 drugemu nasprotnemu udeležencu Othmarju Weissu ter pravnima naslednikoma pok. prvega nasprotnega udeleženca Sabini Weiss in Thomasu Weissu na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Dejana Markovića, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, ker so navedeni nasprotni udeleženci neznanih prebivališč in nimajo pooblaščencev.
Začasni zastopnik bo Othmarja Weissa, Sabino Weiss in Thomasa Weissa zastopal vse do takrat, dokler kdorkoli od navedenih osebno ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2020

AAA Zlata odličnost