Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Št. 200/20-er/to Ob-2314/20, Stran 1372
Skupščina CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku, je na svoji 52. seji, dne 22. 6. 2020, sprejela sklep; v skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. in 9. ter 10. členom Statuta javnega podjetja CEROZ d.o.o. Hrastnik, skupščina CEROZ d.o.o., razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
družbe CEROZ d.o.o.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev iz 255. člena ZGD-1, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
– ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti;
– obvlada svetovni jezik;
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo razvoja družbe CEROZ d.o.o. za naslednje štiriletno mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev.
Direktorja se imenuje za dobo do štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis« na naslov CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku.
Skupščina CEROZ d.o.o.

AAA Zlata odličnost