Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Št. 2020/110-138 Ob-2301/20, Stran 1372
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi z nastopom dela 1. 9. 2020 za mandatno obdobje 4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se sklepa s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 16 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni čas do polnega delovnega časa pa se sklene pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 15 dni od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu, skupaj z življenjepisom, kandidati pošljejo na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: »razpisni komisiji – ne odpiraj, prijava na razpis strokovnega direktorja bolnišnice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje 

AAA Zlata odličnost