Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

I N 79/2019 Os-2084/20, Stran 1275
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Gregorja Bremec, Lokovec 112, Čepovan, ki ga zastopa odv. Tina Kikelj iz Ljubljane, postopek o razglasitvi pogrešanega Pietra Šuligoj, Lokovec 138, Čepovan, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu, za mrtvega.
Iz priloženih listin izhaja, da je postal Pietro Šuligoj s sklepom o dodelitvi dne 21. 5. 1926 lastnik parcel s parc. št. 963, 967, 961, 968, 962, 965/2, 966, 965/1, *64, *103/2, *103/1, 976/1, 930/2, 992/2, vse k.o. Lokovec. Iz matičnega registra o rojstvu je razvidno, da se je rodil 26. 6. 1897, v državljanski knjigi Gor. Lokovec pa obstaja zapis, da se je za registracijo Pietro Šuligoj prijavil pri ambasadi v Bruslju, Belgija, dne 30. 6. 1965, po tem datumu pa o njem ni nobenega poročila. Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Pietra Šuligoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2020