Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

D 200/2019 Os-1338/20, Stran 1275
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 2. 4. 2019 umrlem Reinholdu Konec, EMŠO: 1107942500095, samski, državljan Republike Slovenije, zadnje prebivališče Prešernova cesta 9/b, Velenje, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. D 200/2019. Zakoniti dediči po zapustniku so se dedovanju odpovedali.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 1. 2020