Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

I D 210/1965 Os-1990/20, Stran 1275
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Jožefu Bole, pok. Franca, nazadnje stanujoč Križ št. 8 (stara hišna št. 13), p. Sežana, ki je umrl 7. 1. 1937 v Trstu, zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Križ – Filipčje Brdo.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2020