Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

I D 159/1951 Os-1989/20, Stran 1275
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Mariji Guštin, roj. Bole, roj. 30. 9. 1852, nazadnje stanujoči Križ št. 20 (stara hišna št. 14), p. Sežana, ki je umrla 18. 11. 1940, zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustnici kot nekdanji članici Agrarne skupnosti Križ – Filipčje Brdo.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih dedičih po zgoraj navedeni zapustnici, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2020