Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

D 347/2019 Os-1901/20, Stran 1274
Pok. Antonija Urbanc, roj. Zerbo, hči Antona, roj. dne 29. 5. 1901, z zadnjim prebivališčem na naslovu Tinjan 8, Škofije, je dne 30. 5. 1971 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da je bila zapustnica poročena z Josipom Urbancem (10. 1. 1900–11. 1. 1921). Skupaj sta imela dva otroka, in sicer sina Ludvika Urbanca (roj. 14. 5. 1921) in hčer Ludmilo Urbanc (26. 4. 1923), pri čemer sodišče z njunimi natančnimi podatki ne razpolaga. V kolikor navedena nista več živeča, bi v njuna dednopravna upravičenja vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2020