Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

VL 78788/2019 Os-2119/20, Stran 1273
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. Peter Kobentar odvetnik, Vurnikova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 398,89 EUR, sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Peter Kobentar – odvetnik, Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2020