Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Št. 3021-001/2020 Ob-2219/20, Stran 1204
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja
spremembe in dopolnitve 
Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).
1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih, in sicer se besedilo tabele po novem glasi:
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:
2019
Posojilo
Proračun RS
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo
8.249.735,99 EUR
za obmejna problemska območja
1.660.000,00 EUR
za problemsko območje Pokolpja
1.620.000,00 EUR
za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Sklad lahko v zadnjem 8. razpisnem roku oddaje vlog, ki se izteče 30. 6. 2020, morebitne ostanke sredstev po posameznih območjih prerazporedi med območji v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi vlog oziroma dodelitvi sredstev upošteva doseženo število točk.
2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad