Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

D 373/2019 Os-1828/20, Stran 1199
Po pok. Jakomin Vitu (Giacomini-ju), roj. 8. 11. 1923, nazadnje stanujočem Santa Maria Maddalena Inferiore št. 1221, Trst, Republika Italija, ki je umrl dne 22. 9. 1965 in ni zapustil oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnik umrl samski, brez potomcev. K dedovanju so se priglasili zapustnikovi nečaki Boris, Silva in Sonia Giacomini ter Gilda Braini. V krog zakonitih dedičev v 2. dednem redu bi prišli v poštev še morebitni potomci pok. zapustnikovih sester Marije Jakomin in Marie Cristine Jakomin ter dediči pok. Artilia Dionisa, moža pok. zapustnikove sestre Alme Marije Jkomin, ki pa sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2020