Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

P 12/2020 Os-2063/20, Stran 1198
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. P 12/2020 z dne 22. 5. 2020 sklenilo, da Neznanim dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje stanujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, postavi začasno zastopnico v osebi Marjetka Smolič, univ. dipl. prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Začasna zastopnica neznanim dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje stanujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler neznani dediči po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje stanujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 5. 2020