Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

2769 VL 111034/2019 Os-2048/20, Stran 1198
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, matična št. 5226805000, davčna št. 97406287, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Branislavu Bratuša, EMŠO 0707972500042, Kotnikova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 1.686,19 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Pavla Bolner, Slovenska cesta 27, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2020