Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

VL 10176/2020 Os-1992/20, Stran 1197
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika EUROPEA INTERNATIONAL trgovina in storitve d.o.o., Spodnje Škofije 182, Škofije, ki ga zastopa odv. Odvetnik Giani Flego, Vojkovo nabrežje 23, Koper – Capodistria – dostava, proti dolžniku: Boris Cociani, Localita Pisciolon 26, Muggia, ki ga zastopa zak. zast. Kenda Oražem Anka – odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljubljana; Martina Marchesich, Localita Pisciolon 26, Muggia, ki ga zastopa zak. zast. Kenda Oražem Anka – odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 16.063,08 EUR, sklenilo:
Dolžniku Boris Cociani, Localita Pisciolon 26, Muggia; Martina Marchesich, Localita Pisciolon 26, Muggia, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Kenda Oražem Anka – odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2020