Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

VL 4571/2020 Os-1949/20, Stran 1197
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Safetu Samardžić, Ulica Veterana Rata, Cazin, zaradi izterjave 3.331,47 EUR, sklenilo:
Dolžniku Safetu Samardžić, Ulica Veterana Rata, Cazin, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Info biro Petra Krek Hvalec s.p., Sernčeva ulica 2, Slovenska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2020