Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

P 1341/2019-I Os-3549/19, Stran 1197
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke VBKS Leasing d.o.o. Kranj, Oldhamska cesta 9, Kranj, ki jo zastopa Mihael Savnik, odvetnik v Kranju, zoper toženo stranko Jolando Drobež, Don Luigi Rigord Street 56, MT – PBK 1340 Penbroke, Malta, ki jo zastopa začasna zastopnica mag. Maja Potočnik, odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila, 4. novembra 2019 sklenilo:
Razreši se začasna zastopnica tožene stranke odvetnica Petruša Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Toženi stranki se postavi začasna zastopnica odvetnica mag. Maja Potočnik, Ajdovščina 4, Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v tej pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2019