Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

N 111/2014 Os-1773/20, Stran 1197
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Cesta XIV. divizije 33, Maribor, na predlog predlagatelja Janka Žvajkar, Zgornji Duplek 45, Spodnji Duplek, za vzpostavitev pravnega naslova, dne 11. 3. 2020 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova prodajne pogodbe z dne 10. 9. 1999, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Lidija Žvajker, kot prodajalcem, in Albino Pavčič, Cesta XIV. divizije 33, Maribor, rojeno 15. 5. 1968, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal in izročil neprofitno 30,55 m2veliko stanovanje št. 2 v stanovanjski hiši z naslovom Cesta XIV. divizije 33, Maribor.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2020