Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Ob-2148/20, Stran 1186
Na podlagi 7. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 4/20), Banka Slovenije razpisuje
javni anonimni natečaj 
za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)
V letu 2021 bodo izdani priložnostni kovanci, s katerimi se bosta obeležila sledeča dogodka:
– 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem (projekt 1) in
– 300. obletnica Škofjeloškega pasijona (projekt 2).
Rok za oddajo likovnih rešitev priložnostnih kovancev, s katerimi se obeležita oba dogodka, je ponedeljek, 13. julija 2020. Za likovne rešitve, poslane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana (osebno v vložišču), informacije pa na e-naslovu: gasper.babic@bsi.si.
Likovne rešitve posredujejo udeleženci natečaja v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le z unikatno šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako »Ne odpiraj«.
Prejete likovne rešitve priložnostnih kovancev bo pregledala Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki bo izbrala najustreznejše likovne rešitve za kovanje priložnostnih kovancev v 30 dneh po zaključku natečajnega roka. Za vsak projekt bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov neto, 2. odkup – 1.500 evrov neto in 3. odkup – 1.000 evrov neto. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 30 dneh po izbiri.
Banka Slovenije Evrosistem